06 اسفند 1402
En | 

اطلاع‌نگاشت

تعداد چاه های آب کشور و مقدار تخلیه سالانه آن بر حسب عمق‏- سال آبی 1400‏-1399
ﺳﻪشنبه، 01 اسفند 1402 12:36
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر انرژی،صنعت وزیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
منابع آب‌های زیرزمینی و مقدار تخلیه سالانه آن برحسب حوزه آبریز – سال آبی 1400‏-1399
ﺳﻪشنبه، 01 اسفند 1402 12:30
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر انرژی،صنعت وزیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
تولید کل انرژی برق نیروگاه های کشور‏- 1400
ﺳﻪشنبه، 01 اسفند 1402 12:23
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر انرژی،صنعت وزیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
حوادث جاده‌ای در شش ماه اول سال 1402
چهارشنبه، 25 بهمن 1402 14:05
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر انرژی،صنعت و زیربنایی تهیه شده است.
نگاهی به جمعیت سالمند ایران (65 ساله و بیشتر) تا افق 1415
دوشنبه، 27 شهریور 1402 10:23
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران تهیه شده است.
نگاهی به جمعیت جوان (15 تا 29 ساله) ایران تا افق 1415
چهارشنبه، 31 خرداد 1402 14:12
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر جمعیت،نیروی کار و اقتصاد خانوار تهیه شده است.
تعداد کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  کشور-1399
شنبه، 26 فروردین 1402 12:10
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر صنعت،معدن و زیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
مقادیرآب مصرف شده  در معادن در حال بهره‌برداری کشور
شنبه، 26 فروردین 1402 11:58
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر صنعت،معدن و زیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
سرمایه گذاری معادن کشور در بخش محیط زیست در سال 1399
چهارشنبه، 05 بهمن 1401 11:34
این اطلاع ‌نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
مصرف کنندگان عمده آب در کارگاه های صنعتی 10 نفر کار کن و بیشتر به تفکیک فعالیت در سال 1398
چهارشنبه، 05 بهمن 1401 11:30
این اطلاع ‌نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
صفحه 1 از 6ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  بعدی   انتها