28 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 11 شهریور 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 25 شهریور,1399
بازدید: 336
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور 1398
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور 1398

در سال 1398، تعداد كل گاوداري‌هاي صنعتي كشور 27 هزار واحد با ظرفيت 3.7 میلیون رأس است. از اين تعداد، 17 هزار گاوداري صنعتي با ظرفيت كل 2.4 میلیون رأس مربوط به فعاليت پرورش گاو شيري و تعداد 10 هزار گاوداري صنعتي با ظرفيت كل 1.3 میلیون رأس مربوط به فعاليت پرواربندي گاو و گوساله مي‌باشد

بر اساس نتايج حاصل از طرح آمارگيري گاوداري‌هاي صنعتي كشور در سال 1398، تعداد كل گاوداري‌هاي صنعتي كشور 27 هزار واحد با ظرفيت 3.7 میلیون رأس است. از اين تعداد، 17 هزار گاوداري صنعتي با ظرفيت كل 2.4 میلیون رأس مربوط به فعاليت پرورش گاو شيري و تعداد 10 هزار گاوداري صنعتي با ظرفيت كل 1.3 میلیون رأس مربوط به فعاليت پرواربندي گاو و گوساله مي‌باشد.در پاييز سال 1398، تعداد گاو و گوساله موجود در گاوداري هاي صنعتي كشور 1.7 میلیون رأس بوده است كه از اين تعداد 70/3 درصد گاو و گوساله اصيل، 23/3 درصد گاو و گوساله آميخته و بقیه گاو و گوساله‌هاي بومي بوده‌اند مقدار شير توليد شده در سال 1397 در گاوداري‌هاي صنعتي كشور 5 میلیون تن و تعداد گاو و گوساله پروار شده 654 هزار رأس بوده است. همچنين مقدار شير توليد شده در شش ماهه اول 1398 در اين گاوداري‌ها 2/6 میلیون تن و تعداد گاو و گوساله پروار شده در همين مدت، 347 هزار رأس بوده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت