09 فروردین 1402
En | 
زمان انتشار: 01 اردیبهشت 1397
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 03 اردیبهشت,1397
بازدید: 2242
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده – فروردین 1397 منتشر شد
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده – فروردین 1397 منتشر شد

نرخ تورم در فروردین ماه 1397 به 8.1 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (8.2 درصد) 0.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

کاهش تورم خانوارهای کشور

در فروردین ماه 1397 عدد شاخص کل (100=1395) به 112.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه خانوارهای کشور به طور میانگین 7.0 درصد بیشتر از فروردین 1396 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (7.2 درصد) 0.2 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم در فروردین ماه 1397 به 8.1 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (8.2 درصد) 0.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 2.3 درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» 0.9 درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه در فروردین ماه 1397 برای این دو گروه به ترتیب 11.2 و 6.9 درصد می باشد.

خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه 1397 به عدد 112.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.3 درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها 8.0 درصد می باشد.

خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه 1397 به عدد 112.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.4 درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها 8.3 درصد می باشد.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه فرنگی، مرغ ماشینی و انواع برنج خارجی می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» اقلام طلای 18 عیار و لوازم و تجهیزات کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین کاهش قیمت ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام تخم مرغ ماشینی و پیاز می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.

 دهک های هزینه ای کل کشور

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1397 برای دهک های مختلف هزینه ای به طور نزولی از 8.5 درصد برای دهک اول به 7.7 درصد برای دهک دهم کاهش یافته است.

نمودار درصد تغییر شاخص نسبت به ماه قبل برای دهک های مختلف هزینه ای در شاخص کل و گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «غیر خوراکی و خدمات»  و جداول مربوط به اين خبر در فايل پيوست موجود است.

همچنين فايل معرفي گروه هاي اختصاصي براي شاخص قيمت مصرف كننده  نيز به پيوست موجود است.


تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت مصرف کننده – فروردین 1397 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت