(آرشیو سال 1394)
نشریه نتایچ طرح آمارگیری از كارگاه های صنعتی 50 نفر كاركن وبیشتر كشور1391 درشمار 200 نسخه وبه قیمت 200000 ریال درفروردین ماه 1394 منتشر شد.
این نشریه‎ی به ارائه اطلاعاتی در زمینه ی تعدادشاغلان برحسب جنس، وضع سواد و مدرک تحصیلی ،سطح مهارت شاغلان و میزان مزد و حقوق پرداختی به آنان ،نحوه مدیریت ،وضعیت حقوقی و فعالیت ،وضع مالکیت ، ، ارزش و مقدار سوخت مصرف شده ،ارزش داده و ستانده فعالیت صنعتی کارکاهها ،ارزش انواع موجودی انبار ،پرداختی و دریافتی غیر صنعتی ،ارزش سرمایه گذاری بر حسب نوع ا...
چهارشنبه، 31 تیر 1394 - 09:46
نشریه  تعاریف ومفاهیم استاندارد آماری برای استفاده در طرح ها وگزارش های آماری- ویرایش سوم در شمار 500 نسخه وبه قیمت 300000 ریال در دی ماه 1393 منتشر شد.
این نشریه به ارائه تعاریف ومفاهیم استاندارد آماری در بخش های مختلف از جمله جمعیت ونیروی كار، كشاورزی-شكار-جنگلداری وماهیگیری،آب-فاضلاب ومحیط زیست،برق-گاز و انر‍ژی،ساختمان ومسكن،تامین جاوغذا،شاخص قیمت وحساب های اقتصادی،حمل ونقل وانبارداری،ارتباطات واطلاعات،بهداشت-ایمنی ومددكاری اجتماعی،آموزش وپژوهش،فرهنگ وهنر،تربیت بدنی،امورنظامی وانتظامی و....
چهارشنبه، 31 تیر 1394 - 09:31
انعقاد تفاهم نامه همكاری فیمابین مركز آمار ایران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم كشور نهاد ریاست جمهوری
در راستای تحقق اهداف نظام آماری كشور و به منظور همكاری مشترك و استقرار سامانه جامع آمار و اطلاعات روستایی، تفاهم نامه‌ای بین معاونت توسعه روستایی مناطق محروم كشور نهاد ریاست جمهوری و مركز آمار ایران منعقد شد. این تفاهم نامه در روز 21 تیر ماه به امضای دكتر عادل آذر، رییس مركز آمار ایران و دكتر سید ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم كش...
چهارشنبه، 24 تیر 1394 - 14:21
نشریه نتایج آمارگیری از دستمزذ نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه دوم 1393 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در اردیبهشت ماه 1394منتشر شد
این نشریه به ارائه حداقل ،حداكثر ،متوسط ودرصد تغییرات ساعتی نیروی انسانی منتخب گروه رانندگان ماشین آلا حمل ونقل وگروه رانندگان ماشین های سنگین ، حداقل ،حداكثر ،متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی منتخب گروه رانندگان ماشین آلات حمل ونقل وگروه رانندگان ماشین های سنگین ،، مقایسه‌ی متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی درگروه كارهای بنایی ابنیه‌ی‌ ساختمان ،آ...
ﺳﻪشنبه، 02 تیر 1394 - 11:23
نشریه نتایج آمارگیری از مقدار مصرف انرژی  در كارگاه های صنعتی 10 نفر كاركن وبیش تر 1391-1384 در شمار150 نسخه وبه قیمت 30000 ریال در اردیبهشت ماه 1394 منتشر شد.
در زمینه تعداد كارگاههای فعال صنعتی10 نفر كاركن وبیش تر 1391-1384 به تفكیك استان ،فعالیت،ارزش افزوده به قیمت جاری كارگاههای فعال صنعتی10 نفر كاركن وبیش تر 1391-1384 به تفكیك استان ،فعالیت، مصرف انرژی به تفكیك نوع حامل،نوع مصرف،سرانه كل به تفكیك فعالیت واستان و... می پردازد.
ﺳﻪشنبه، 02 تیر 1394 - 11:22
نشریه شاخص قیمت تولید كننده بخش صنعت پاییز1393 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 25000 ریال در اردیبهشت ماه 1394 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت وبخش های اصلی ودرصد تغییر آن در فصل پاییز سال های 1392-1393، شاخص قیمت تولید كننده فعالیت های صنعت در فصل پاییز 1393و درصد تغییرآن در فصل پاییز سال های 1392-1393، شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت به تفكیك فصل در سال های 1386-1393،درصد تغییر شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صن...
ﺳﻪشنبه، 02 تیر 1394 - 11:19
نشریه شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور 1393در شمار 150 نسخه وبه قیمت 25000 ریال در اردیبهشت ماه 1394 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور در سال 1393 ، شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور در فصل های سال1393، درصدشاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور به تفكیك استان در طی فصل های سال های 1393،1392 و1391وهمچنین درصد تغییر شاخص كل نسبت به سال قبل و... می پردازد....
ﺳﻪشنبه، 02 تیر 1394 - 11:16
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور در سال 1393 ، شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور در فصل های سال1393، درصدشاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور به تفكیك استان در طی فصل های سال های 1393،1392 و1391وهمچنین درصد تغییر شاخص كل نسبت به سال قبل و... می پردازد....
ﺳﻪشنبه، 02 تیر 1394 - 11:16
نشریه قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات كشاورزی در مناطق روستایی كشورپاییز 1393در شمار 150 نسخه وبه قیمت 25000 ریال در فروردین ماه 1394 منتشر شد.
در این نشریه اطلاعاتی در زمینه متوسط قیمت فروش سالانه یك كیلو گرم از محصولات كشاورزی مانند گندم،ذرت دانه ای،شلتوك،برنج، ارزن،سیب زمینی،پیاز، گوجه‌فرنگی، بادنجان سیر، هویج، تربچه، كاهو، لوبیا سبز باقلا سبز، تره، جعفری، شاهی، اسفناج، موز پرتقال، گریپ فروت، نارنج، هندوانه، خیار نیشكر، یونجه، ذرت علوفه‌ای، ، پنبه، متوسط قیمت فروش انواع دام زنده گوس...
ﺳﻪشنبه، 02 تیر 1394 - 10:26
دیدار معاون رئیس اداره ملی آمار جمهوری اسلامی پاکستان از مرکز آمار ایران
دکتر بهره ورجان ،معاون رئیس اداره ملی آمار جمهوری اسلامی پاکستان به منظور دیداری 4 روزه از مرکز آمار ایران و بحث وگفتگو در مورد عملیاتی نمودن مفاد یادداشت تفاهم منعقده بین مراجع آماری دوکشور، بیست و دوم خرداد ماه وارد تهران شد. در این دیدار جلسات کارشناسی و فنی میان طرفین برگزار گردید. در اولین جلسه مشترك، رئیس مرکز آمار ایران ضمن خوشامد گوی...
دوشنبه، 01 تیر 1394 - 13:16
صفحه 7 از 11ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها   

جستجوی مطلب

گروه اخبار

Skip Navigation Links.

آرشیو زمانی

Skip Navigation Links.